kázání z neděle 13.února 2922 – káže Jana Daněčková

Biblický text - Žalm 1
  • 1Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
  • 2nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
  • 3Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
  • 4Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
  • 5Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
  • 6Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

🤵 Autor: Jana Daněčková
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov

Kázání naleznete na platformách YouTube, Spotify, Google Podcasts a YouRadio Talk.