ECM Tachov

Vítejte na webové prezentaci tachovského sboru Evangelické církve metodistické. Toto společenství provozuje Sedmdesátku a zaštiťuje všechny aktivity, které se zde konají.

Více informací o ECM Tachov

Chceme být církví, která žije evangelium Ježíše Krista. Proto se otevíráme všem lidem, kteří o setkávání s námi mají zájem. Ačkoli je nás nemnoho (něco málo přes třicet dospělých), chceme být pro své okolí přínosem. O všech našich aktivitách se můžete více dozvědět právě na těchto stránkách.
Jako pro církev je pro nás důležité naše duchovní zakotvení: věříme v Boha Stvořitele a Pána života, vyznáváme Ježíše Krista jako svého Krále a Spasitele a toužíme žít pod vlivem Ducha svatého. Máme naději věčného života a díky ní víme, že naše přebývání na této zemi má smysl. Zdrojem našeho poznání Boha i naší duchovní síly je Bible, proto ji soukromě i společně čteme, abychom v ní nacházeli to, co může formovat náš život i naše vztahy. Při bohoslužbách nasloucháme Hospodinu a také se k němu obracíme v modlitbách a písních. Jednou za měsíc slavíme Večeři Páně.
Ve své zbožnosti se necháváme inspirovat našimi předchůdci z metodistické církve, na jejichž službu se snažíme navázat. Respektujeme všechny ostatní křesťanské církve a čerpáme z bohatství katolické, protestantské i pravoslavné tradice. Jsme společenství otevřené dialogu s každým, kdo je ochoten spolu s námi se vydat hledat pravdu.

Aktuality


Upozornění:
Od neděle 7.2. až do odvolání se konají bohoslužby tachovského sboru ECM v kině Mže. Začátky v 10 hodin. Roušky, odstupy a dodržování všech opatření stanovených vládou jsou nezbytné.

Témata bohoslužeb (neděle v 10 hodin):

  • 9. 5. – Co vyhlížíme – káže Vladimír Pech
  • 16. 5. – Konečně nebudu dělat, co nechci
  • 23. 5. – Svatodušní neděle – suché kosti – káže Vladimír Pech
  • 30. 5. – Trojice

 

Kázání

Stahujte zde
Nahrávky nedělních kázání ve formátu mp3:

Kurz o Modlitbě 28.3.2015 – host: Karel Satoria

Satoria Modlitba 1

Satoria Modlitba 2

Satoria Modlitba 3

Markéta Novotná – Jak najít sílu k životu?

Dokumenty

Odkazy

Vánoce 2019

Dekalog

Co je evangelium?

Duchovní život

Co máme od Boha?

Rodina

TOPlist