ECM Tachov

Vítejte na webové prezentaci tachovského sboru Evangelické církve metodistické. Toto společenství provozuje Sedmdesátku a zaštiťuje všechny aktivity, které se zde konají.

Více informací o ECM Tachov

Chceme být církví, která žije evangelium Ježíše Krista. Proto se otevíráme všem lidem, kteří o setkávání s námi mají zájem. Ačkoli je nás nemnoho (něco málo přes třicet dospělých), chceme být pro své okolí přínosem. O všech našich aktivitách se můžete více dozvědět právě na těchto stránkách.
Jako pro církev je pro nás důležité naše duchovní zakotvení: věříme v Boha Stvořitele a Pána života, vyznáváme Ježíše Krista jako svého Krále a Spasitele a toužíme žít pod vlivem Ducha svatého. Máme naději věčného života a díky ní víme, že naše přebývání na této zemi má smysl. Zdrojem našeho poznání Boha i naší duchovní síly je Bible, proto ji soukromě i společně čteme, abychom v ní nacházeli to, co může formovat náš život i naše vztahy. Při bohoslužbách nasloucháme Hospodinu a také se k němu obracíme v modlitbách a písních. Jednou za měsíc slavíme Večeři Páně.
Ve své zbožnosti se necháváme inspirovat našimi předchůdci z metodistické církve, na jejichž službu se snažíme navázat. Respektujeme všechny ostatní křesťanské církve a čerpáme z bohatství katolické, protestantské i pravoslavné tradice. Jsme společenství otevřené dialogu s každým, kdo je ochoten spolu s námi se vydat hledat pravdu.

Aktuality


Témata bohoslužeb (neděle v 10 hodin):

  • 17.1. – Ďábel a démoni
  • 24.1. – Přírodní katastrofy
  • 31.1. – Holocaust
  • 7. 2. – Co je moje cesta? (káže Filip Jandovský)
  • 14. 2. – Proměnění Páně (káže Vladimír Přenosil)
  • 21. 2. – Postní doba – doba sebereflexe (káže Petr Vaďura)
  • 28. 2. – Postní doba – čas pro Boha (káže Aysun Kurt)

 

Kázání

Stahujte zde
Nahrávky nedělních kázání ve formátu mp3:

Kurz o Modlitbě 28.3.2015 – host: Karel Satoria

Satoria Modlitba 1

Satoria Modlitba 2

Satoria Modlitba 3

Markéta Novotná – Jak najít sílu k životu?

Dokumenty

Odkazy

Vánoce 2019

Dekalog

Co je evangelium?

Duchovní život

Co máme od Boha?

Rodina

TOPlist