Literární čtvrtky

četba, diskuse, humor a dobré víno

Program

O projektu

Literární čajovna byla zahájena 3.října 2013.

Probíhá každý čtvrtek od 19 do 20:30 hodin v Sedmdesátce (prostory Evangelické církve metodistické v Tachově). Je určena široké veřejnosti, ale i členům církve.

Průběh setkání je obvykle stejný: jeden z účastníků (výjimečně host) seznámí přítomné s životem a dílem autora, kterého pro tento večer vybral, a po té předčítá vybrané pasáže z knihy, kterou si připravil. Po té následuje diskuse. Jednou za čas je zařazen jiný program, např. poslech hudby, diskuse nad filmem, který je adaptací literárního díla, tématický večer vycházející z představované knihy (např. romský večer u příležitosti četby z knihy Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou). Výjimečně jsou zařazovány i cestopisné večery nebo diskuse o společenských tématech současnosti.

Cílem projektu je nabídnout účastníkům hlubší poznání literárních děl, možnost prožít nad četbou knihy hluboké umělecké i duchovní zážitky, vzdělávat se a uvádět zvláště mladé lidi do světa kvalitní literatury. Cíleně jsou do prezentací knih zapojováni lidé, kteří se podobným kulturním akcím vyhýbají. Významný podíl na kvalitě přednášených ukázek mají hosté, kteří jsou zváni z různých koutů republiky.

Diskuse následující po četbě jsou moderovány vedoucím projektu. Jejich obsah vždy souvisí s přečtenou knihou a většinou se zde objevují závažné otázky současnosti, např. xenofobie, antisemitismus, rasismus, zneužití moci apod.

Účastníci jsou motivováni k tomu, aby se zamýšleli nad hloubkou a kvalitou svého života, aby vnímali estetické kvality prostředí, ve kterém žijí. Pravidelně jsou zařazovány knihy, jejichž obsah se nějakým způsobem dotýká našeho regionu, protože jedním z cílů je budovat vztah k místu, kde žijeme (v prostředí pohraničí je tato otázka stále aktuální).

Literární večery jsou nahrávány a záznam je umístěn na webových stránkách https://umctachov.cz/archiv/fonoteka/literarni-ctvrtky/. Tak je umožněno, aby se k nim účastníci mohli vracet, případně aby četbu vyslechli ti, kteří nemohli být přítomni.

Večery probíhají v prostorách Sedmdesátky, které slouží jako čajovna. Zde se hostům věnuje pracovnice čajovny, ovšem už nad rámec své pracovní doby. Přítomní si díky tomu mohou dopřát malé občerstvení, které umocňuje příjemnou atmosféru.

Účastníků večerů bývá 10 až 50, podle atraktivity tématu a přednášejícího. Věkově se jedná spíše o starší lidi, avšak nezřídka se objevují i mladí lidé, zvláště pokud knihu prezentuje někdo mladý.

Lidé se většinou o Literární čajovně dozvědí z plakátů, letáčků, kulturního přehledu a novin.

Petr Vaďura, zakladatel projektu

kontakt

Petra Plášilová

petra.plasilova(at)seznam.cz