Jsme děti nebo psi? – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive
ObsahBiblický text💡 INSPIRACE

Římský filozof Seneca říká, že mnozí lidé mají úzkost ze smrti, která je před nimi, a neuvědomují si, že smrt už pohltila všechen život, který je za nimi.

Oldřich Mikulášek v básni Vyvolávač mluví o životě, který žijeme ve stínu smrti, těmito slovy:

“ Jíst, pít a spát jsou naše dějiny,
a potom vratný pohyb útrob
a hololezení vstříc břichům jalovým.
Slyším už kroky,
jež nám stejně zatlačí hlavy pod zem. „

 

 • jídlo
 • pití
 • zábava
 • sex
 • práce
 • rodina
 • dům
 • zahrada
 • nakupování
 • kultura
 • vzdělávání
 • podnikání
 • politika
 • sociální sítě
 • hry
 • sport
 • plané řeči
 • nicnedělání
 • a smrt

To je život.

I když, je to vždycky život?

Více ve zvukovém příspěvku:

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: Evangelická církev metodistická – farnost Tachov
Download: MS OneDrive

Matouš 15, 21-28

 • Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
 • A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“
 • Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“
 • On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“
 • Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“
 • On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
 • A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“
 • Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.
 

Další inspirace pro Vás :

 • archiv Literárních čtvrtků – Literární čajovna byla zahájena 3.října 2013. Probíhá každý čtvrtek od 19 do 20:30 hodin v Sedmdesátce (prostory Evangelické církve metodistické v Tachově). Je určena široké veřejnosti, ale i členům církve. Průběh setkání je obvykle stejný: jeden z účastníků (výjimečně host) seznámí přítomné s životem a dílem autora, kterého pro tento večer vybral, a po té předčítá vybrané pasáže z knihy, kterou si připravil. Po té následuje diskuse. Záznamy naleznete také na YouTube kanálu Sedmdesátky
 • internetový magazín NaHlubinu.netinspirativní příspěvky od Petra Vaďury, Pavla Hoška, Rudolfa Tomšů, Pavla Řepy a dalších