Václav Chvátal – Příčiny vzniku venkovských židovských obcí

Microsoft OneDrive