Abeceda duchovního života – Obrácení – Petr Vaďura