Rudolf Tomšů čte rozhovor Karla Hvížďaly s historikem prof. Jánem Mlynárikem o vyhnání sudetských Němců.