Úcta – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive

Filipským 2,1-4

  • 1Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
  • 2dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
  • 3v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
  • 4každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.