Žalm 4 – Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti!

Microsoft OneDrive
  • 1Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Davidův.
  • 2Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
  • 3„Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
  • 4Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
  • 5Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
  • 6Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu.“
  • 7Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
  • 8Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
  • 9Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
TOPlist