Církev jako společenství

Microsoft OneDrive

kázání Petra Vaďury 3.dubna 2016

Biblický text: 1.Janova 4,7-12.19-21

  • 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
  • 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
  • 9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
  • 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
  • 11Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
  • 12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
  • 19My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
  • 20Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
  • 21A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.