Nedělníček 11.října 2015

Téma bohoslužby: Vděčnost za úrodu
Text: Filipským 4,4-7 

Modlitby:

 • Děkujeme Hospodinu za jeho péči o nás – žijeme v míru, blahobytu, máme občanskou svobodu a nikdo nás neohrožuje. Děkujeme za dostatek potravin, vody, ale i za možnost důstojného bydlení.
 • Modleme se za ty, kteří nic z toho nemají, neboť jsou obětí válek a teroru.
 • Modleme se za lidi sociálně znevýhodněné, za nezaměstnané a lidi s omezenou pracovní schopností.
 • Modleme se za ty, kteří jsou nemocní, postižení, ať už tělesně nebo duševně – ať jim Hospodin umožní poznat cestu spásy.
 • Modleme se za mladé lidi, kteří chodí nebo by mohli chodit na mládež. Modleme se za jejich lidský i duchovní růst. Modleme se i za jejich rodiče, aby jim nebránili v účasti na sborových aktivitách.

Oznámení:

 • V pondělí se od 18 do 20 hodin koná mládež. Zváni jsou všichni mladí ve věku 14 až 20 let. Součástí mládeže je křestní přípravka. Kdo se chce zúčastnit pouze této přípravky, nechť přijde až v 18 hodin. Zájemci o křest, hlaste se u kazatele.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 15.10. se koná od 17:30 do 18:30 hod. setkání všech, kteří nesou ve sboru za něco zodpovědnost nebo se chtějí podílet na jeho chodu. Kdo chcete mít informace a kdo chcete spolurozhodovat o tom, co a jak budeme dělat, přijďte.
 • Ve čtvrtek 15.10. bude Rudolf Tomšů v rámci literární čajovny číst z vlastního překladu knihy F. Hübnerové, jež pojednává o jejím dětství v Praze. Přečteme kapitolu „Češi a Němci“. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek se koná od 19 do 20 hodin biblická hodina, na které studujeme Markovo evangelium. Zváni jsou všichni zájemci.
 • V pátek bude kazatel v Sedmdesátce k dispozici pro rozhovory od 14 do 16 hodin. Setkání je možno domluvit i na jiný den – 731 085 205.
 • V prostorách sboru byla instalována konstrukce pro umisťování výtvarných děl. Jako první je zde benefiční výstava na podporu mobilního hospice. Jedná se o způsob, jakým tento projekt podpořili různí malíři a výtvarníci. Sbor jako partner hospice výstavu zaštiťuje. Součástí propagace a podpory hospice je i prodejní výstavka výrobků.
 • V neděli 31.10. proběhne opět biblický kurz – od 9:45 do 13 hodin.
TOPlist