Petr Vaďura čte z knih Martina C. Putny Vybrané kapitoly z duchovních dějin ruské religiozity a Jerzyho Nowaka Impérium a ti druzí – o imperiální ideologii Ruska

Literární čtvrtek 10.října 2015