Husitské slavnosti v Tachově 2012

rozhovorVe dnech 3. až 4. srpna roku 1427 se odehrála nedaleko Tachova jedna z nejslavnějších bitev husitů s křižáky. Spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého zde prakticky bez boje dosáhly vítězství nad vojsky třetí křížové výpravy. Krátce po útěku protivníka za bavorské hranice husité oblehli blízký Tachov a 11. srpna město dobyli. O tři dny později přijali také kapitulaci tachovské hradní posádky. Přestože tachovští měšťané byli po dobytí města vyvražděni, jejich potomci si jednou za pět let připomínají tuto událost při tzv. husitských slavnostech. Ty se v Tachově konají příští sobotu. Husity však v okolí města můžete potkat už v následujících dnech. Více se dozvíme od Petra Vaďury.
 

Od středy se bude na různých místech Tachovska vyskytovat husitský spížový vůz. Poprvé se objeví ve Stříbře a přes Černošín, Olbramov, Chodovou Planou, Planou, Chodský Újezd a Halší se přesune do Tachova, kde při husitksých slavnostech jeho osazenstvo sehraje taškařici nazvanou Bitva u Tachova aneb Neuvěřitelné putování spížového vozu po divokém českém západě. Kdo bude tvořit osazenstvo vozu a jak budou jednotliv zastavky vypadat? Odpovídá Petr Novotný.
Osazenstvo a doprovod vozu tvoří především členové divadelního spolku Komedyjanti z Tachova s dětmi a v menším počtu i přátelé Komedyjantů. Na každé zastávce sehrajeme krátké, asi dvacetiminutové představení. 

Snaha tachovských Komedyjantů zlehčit trochu téma slavností, které v 50. letech vymysleli tehdejší ideologové, je celkem pochopitelná. Tachov byl v 15. století městem převážně německým a ulice, kterou husité do města vnikli, se dodnes příznačně jmenuje Krvavá. Co připadá tachovským Komedyjantům aktuální z doby 15. století?
Je to především odkaz Husův. Stačí si připomenout část jednoho jeho kázání: „Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

Jistým paradoxem Husitských slavností v Tachově je skutečnost, že se jejich termín po léta záměrně kryl s datem zdejší pouti a slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, která se ve městě poprvé konala už 15. srpna 1329. Přestože se katolická církev snaží už přes dvacet let nabízet hostům slavností duchovní program, zůstává při nich v centru pozornosti především zábava a  množství rozličnách stánků. Tomu se přizpůsobili členové zdejšího sboru Evangelické církve metodistické, kterí ve své modlitebně na náměstí otevřou během slavností čajovnu a na neděli připravují „Bohoslužbu pro neznabohy“. A jak se k husitské tradici hlásí místní společenství Československé církve husitské? Odpovídá farážka Zuzana Kalenská:
V názvu církve máme slovo „husitská“ a někdy si lidé myslí, že se hlásíme k té bojové tradici. Ale není tomu tak. Důležité pro nás jsou zvláště myšlenky M. Jana Husa, který ctíme a toužíme naplňovat. Zvláště v dnešní době je stále aktuální důraz na pravdu a pravdivost, a to nejen v našich slovech, ale pravdivost našeho života. A právě tyto věci si chceme připomenout při Husitských slavnostech v Tachově. 

Vedle jmenovaných církví se do připomínky událostí starých 585 let zapojí i církev řeckokatolická a pravoslavná. A tak budou křesťané během slavností v Tachově asi jediní, kdo vzpomenou na utrpení zdejších obyvatel, které městu přinesl neslavný konec třetí křížové výpravy.