Žalm 20 – Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví

Microsoft OneDrive