Archiv příspěvků: rozhovory

Křesťané a společnost – profesor Jakub Trojan

1. ledna 1977 bylo vydáno Úvodní prohlášení Charty 77. V jeho textu se mimo jiné praví: „Svoboda náboženského vyznání, důrazně zajišťovaná článkem 18 prvního paktu, je systematicky omezována mocenskou svévolí; oklešťováním činnosti duchovních, nad nimiž trvale visí hrozba odepření nebo ztráty státního souhlasu s výkonem jejich funkce; existenčním i jiným postihem osob, které své náboženské vyznání slovem i skutkem projevují; potlačováním výuky náboženství apod.“ Náboženská svoboda a způsoby, jakými je možno této svobody dosáhnout, jsou hlavními tématy dnešních Výzev přítomnosti.

Audio, Rozhovory

, ,

TOPlist