Kurz Výchova dětí – ohlasy

Děkujeme všem maminkám, které se s námi podělily o svůj názor na kurz Výchova dětí.

 • Napište tři nejdůležitější skutečnosti, které jste se dozvěděli / připomněli si na kurzu Výchova dětí.
 • Zapište tři skutečnosti, které jste v důsledku absolvování kurzu změnili nebo byste rádi změnili.

 

Veronika, 2 děti (4 a 2 roky)

 • Ovládání hněvu (zvládání záchvatů syna – pamatovat na STOP, ovládání vlastního hněvu)
 • Předávání hodnot a názorů (důležitost rodiny, tradice a rituálů, společné trávení času)
 • Naplnění potřeb dětí (přijmutí dítěte takového, jaké je, s pozitivními i negativními vlastnostmi; soustředěná pozornost)
 • Ovládání hněvu
 • Pozorné naslouchání
 • Vztahy mezi sourozenci

 

Pavlína, 2 děti (5 a 3 roky)

 • Dozvěděla jsem se (či si uvědomila), jak důležité je investovat čas a energii do rodiny
 • 5 jazyků lásky – výborný a efektivní nástroj, jak celkově zvládnout a pochopit dětskou duši
 • Uvědomění si důležitosti být dětem příkladem a předávání hodnot
 • S pomocí kurzu se snažím lépe zvládat hněv (především svůj 🙂 )
 • Snažím se uplatnit 5 jazyků lásky, především soustředěnou pozornost, oční kontakt, který je jazykem lásky mých dětí – dobré i pro partnerský život
 • Snažím se být dobrým vzorem, nicméně sama se musím hodně učit

Díky kurzu si člověk uvědomí, které situace a jakým způsobem ovlivní charakter dítěte, jeho vnímání okolního světa a vůbec života a jeho hodnot.
Doporučuji všem maminkám a tatínkům, kteří chtějí děti připravit na život.

 

Hana, syn (10 let)

 • Důležité bylo uvědomit si, že dítě má „citovou nádrž“, kterou je potřeba plnit láskou.
 • Uvědomila jsem si, že syna příliš přetěžuji – ve snaze naplánovat mu volný čas tak, aby neměl sklon dělat „lumpárny“. Nyní mu již nechávám větší prostor pro rozhodování, co s volným časem, jak ho podle svých potřeb vyplnit.
 • Naučila jsem se, že ovládat dítě křikem je neúčelné. Dále jsem se naučila nezachraňovat syna pro jeho nedbalost.
 • Nechání prostoru pro kreativitu
 • Nejsem již tak citlivá (sebekritická), když se na mě zlobí
 • Synovi spolu s jeho otcem věnujeme více času

Kurz byl pro mne velkým přínosem ve výchově mého syna.
Děkuji.

 

Lenka, dcera (2 roky)

 • Důležitost naslouchání dětem a pozorování jejich reakcí
 • Nezjednodušovat jejich problémy a starosti – co je pro nás maličkost, může mít pro ně velký význam; umět je pozorně vyslechnout
 • Prožívání dětského hněvu – pocit, který si musí prožít a odžít si ho, opět ho nezjednodušovat – důvod, proč se zlobí, je pro ně důležitý
 • Více se soustředím na to, co říkám. Někdy se přistihnu, že to, co jsem už řekla, se mi nelíbí; že tím mohu v dceři vyvolat nějaké negativní pocity nebo dokonce strach.
 • Umět se omluvit a připustit si, že se můžu poučit od své dcery a že když si něco prosazuje, můžeme vymyslet řešení; netrvat na svém jen proto, že jsem dospělá a „já přece vím, co je lepší“
 • Ovládat svůj hněv a své naštvání a své reakce, když se mi něco nedaří

 

Pavlína, dcera (7 let)

 • Pět jazyků lásky – trávit více času spolu (!), láskyplný dotek
 • Uvědomění si toho, jaké hodnoty bych chtěla dítěti předat – velmi silné téma (bojovat proti materialismu…)
 • Naslouchat a správně reagovat na potřeby, smutek, přání dítěte. Nechat dítěti více prostoru, aby samo naučilo rozhodovat se
 • Celkově uvažuji o výrazné změně v pracovní oblasti, abych měla více času pro rodinu. Částečně se to již daří, ale je to pouze malý krůček…
 • Více hovořit s dcerou o vážných (i nevážných) věcech, dávat jí prostor k otázkám, které jsem dosud odsouvala (…až budeš starší)
 • Naučit se chápat potřeby – viz bod 3 – cíle výchovy
 • Být vzorem!

Shrnutí:
Chtěla bych, aby z dcery vyrostl vyrovnaný optimistický člověk, který má úctu ke všem ostatním lidem, ke stáří, k jiným kulturám, rasám. Toleranci považuji za velmi důležitou, stejně jako čestnost v chování – vždy jednat na rovinu. V dnešní společnosti chybí i pracovitost… Zároveň si uvědomuji, že spoustu hodnot předávám špatně – příklad klasický: Važ si jídla, děti jinde na světě, v Africe… A pak jdu a vyhodím tvrdý chléb, protože jsem líná z něj udělat strouhanku…
Celkově si myslím, že v první řadě musím zapracovat na své vlastní změně tak, aby dcera viděla, jak ten život doopravdy žít. Doufám, že se to i přes chyby podaří.

 

TOPlist