Klub přátel Sedmdesátky

Od roku 2013 funguje na tachovském náměstí Sedmdesátka. Prostory
provozuje tachovský sbor Evangelické církve metodistické (ECM), jehož
členové se podílejí na financování i vedení mnoha aktivit, jež se zde konají. Co
všechno se v Sedmdesátce děje a kdo se tam schází?

Mateřský klub Krteček ‒ dvakrát týdně se scházejí maminky s
předškolními dětmi, aby si hrály a pod odborným dohledem
podnikaly s dětmi aktivity, jež slouží k všestrannému rozvoji dětí.

Nosíme děti - jednou týdně se v Sedmdesátce setkávají maminky, které
se učí nosit děti v šátku.

Anglická konverzace s rodilým mluvčím ‒ dvakrát do měsíce přijíždějí
Američané z vojenské základy v Grafenwöhru, aby konverzovali s
účastníky kurzu. Kurz využívají především teenageři.

Literární čtvrtky ‒ každý čtvrtek se sejde 15 až 20 lidí, kteří mají rádi
literaturu a debaty o společnosti, politice a kultuře, ale také humor
a dobrou náladu. Nad sklenkou vína nebo šálkem čaje naslouchají
programu, který vždy připravuje někdo z nich.

Fusion ‒ pop-rockový mládežnický pěvecký sbor s kapelou. Mladí lidé
se jednou týdně učí oblíbené popové písně ve sborovém aranžmá,
na workshopech se učí tančit, dirigovat, hrát na nástroje nebo péci
koláče. Občas zde prožijí společnou přespávačku, v létě jezdí na
týdenní pobyty.

Royal rangers ‒ tři věkové skupiny dětí, které si sem chodí každý týden
nejen hrát, ale také se učí o přírodě, táboření, pracují s nožem a
sekyrou. Občas vyrazí do přírody nebo na srub, který vlastníma
rukama postavily. Nejstarší skupina dětí probírá otázky, které s nimi
dospělí většinou neřeší. Program RR vrcholí letním táborem.

Mládež ‒ jednou týdně se schází skupina mladých lidí, kteří chtějí
společně diskutovat o životě, společnosti, vztazích a smyslu života.

Klub šikovných rukou ‒ každý týden se zde schází skupina žen, které
se věnují ručním pracím.

Bulharské bohoslužby ‒ každou neděli se zde schází skupina
evangelických Bulharů (do Tachova přijeli za prací), která zde slaví
bohoslužby.

Bohoslužby ECM ‒ každou neděli, první neděli v měsíci je společná
česko-bulharská bohoslužba.

Čajovna ‒ kavárna ‒ od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin jsou
prostory Sedmdesátky otevřené pro veřejnost; nabízíme kávu,
bohatý výběr čajů, domácí zákusky a další občerstvení.

Další aktivity: nepravidelná školení pěstounů, která pořádají různé
organizace, rodinné oslavy, diskuse nad filmy, koncerty,
přednášky a kurzy.

Součástí Sedmdesátky jsou hlavní sál s čajovnou, v němž také
prodáváme literaturu, kde je půjčovna knih a audionahrávek a
také malý benefiční obchůdek pro Hospic sv. Jiří, dále herna
pro děti, kuchyňka a klubová místnost. V chodbě domu
provozujeme „freeshop“ - každý zájemce může donést
přebytečné knihy a jiné si zdarma odnést.

Každý týden se aktivit v Sedmdesátce zúčastní kolem 200 lidí,
nepočítaje v to účastníky bohoslužeb a návštěvníky kavárny,
kteří přicházejí pouze kvůli občerstvení.

Prostory Sedmdesátky poskytlo Město Tachov za přátelský pronájem.
Po pěti letech jsme však zaznamenali úbytek členů a zvýšení nákladů,
takže v současnosti není sbor ECM schopen provozní náklady, které
činí měsíčně cca 15 000, uhradit ze svého. Sbor je malý a musí také
financovat kazatele, obsluhu v kavárně a hradit i další náklady.
Nechceme na našich aktivitách vydělávat, proto jsou účastnické
poplatky nízké. Nikdo by neměl být z finančních důvodů vyloučen z
nějaké aktivity, jíž by se rád účastnil. Na volnočasové aktivity pro děti
a mládež čerpáme také dotace z Tachova, Plzeňského kraje, MŠMT,
ECM a firmy Grammer. Přesto nejsme schopni provozní náklady
utáhnout. Proto prosíme o podporu. Jeden z nejjednodušších způsobů
této podpory je vstup do KLUBU PŘÁTEL SEDMDESÁTKY.

Klub je společenství lidí, kteří aktivně využívají služeb Sedmdesátky a
chtějí ji podpořit, nebo se jim tato iniciativa líbí a chtějí se na jejím
pokračování podílet. Z peněz vybraných díky Klubu budeme platit
pouze provoz Sedmdesátky, jejích zájmových aktivit a obnovu a
doplnění vybavení. Přehled těchto plateb a toho, jak bylo s penězi
naloženo, bude pravidelně zveřejňován na webových stránkách. Mzdu
kazatele a všechny náklady spojené s činností církve budeme hradit z
prostředků, které darují členové ECM.
Přihlášku můžete vyplnit i na http://www.umctachov.cz/ v sekci Klub
přátel Sedmdesátky.
Děkujeme za Vaši důvěru, podporu a přízeň.
Adresa: Sedmdesátka, nám. Republiky 70, 347 01 Tachov.
Petr Vaďura, kazatel ‒ 731 085 205, tachov@umc.cz

TOPlist