kázání z neděle 13.března 2022

Biblický text - Lukáš 11. 5-13
  • 1Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby,
  • 6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘
  • 7On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘
  • 8Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje.
  • 9A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
  • 10Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
  • 11Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?
  • 12Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?
  • 13Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“

Kázání naleznete na platformách YouTube, Spotify, Google Podcasts a YouRadio Talk.