Moc bezmocných – Vladimír Pech

kázání pro neděli 13.června 2021 – slovo má Vladimír Pech