Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?

Úryvek z úvodu Pavla Hoška k přednášce:

Křesťanství a lidská práva – soupeři, nepřátelé nebo spojenci?

Mezi věřícími autory, spisovateli, mysliteli, mezi prostými věřícími najdete zastánce všech tří možností:.

  • myšlenka všeobecných lidských práv s křesťanstvím soupeří, je to jiná, odlišná možnost, jak stanovit závazná pravidla mezilidských vztahů
  • myšlenka všeobecných lidských práv a myšlenky vyjádřené v biblickém desateru nebo v etice založené na křesťanské tradici jsou spojenci, když se do lidských práv začteme pozorněji, tak zjistíme, že za mnohé všeobecná lidská práva vděčí židovskokřesťanské biblické tradici, všeobecná lidská práva bychom neměli, kdyby nebylo křesťanství
  • někteří mají za to, že vznik ideje všeobecných lidských práv je důsledkem toho, že se v procesu osvícenství a zesvětštění Evropy a Západu člověk obrátil zády k Pánu Bohu, vykročil ve vlastní síle za svým štěstím, vzal svůj osud plně do svých rukou a v rámci své hříšné autonomie odvrhl zjevení, odvrhl závazné pojetí mezilidských vztahů, které najdeme ve svaté knize, a napsal si svoji sekulární bibli

Odkud se myšlenka všeobecných lidských práv vzala? Jak se v příběhu lidských dějin objevila?

Poslechněte si celou přednášku:

Prof. Pavel Hošek, Th.D.
Letní biblická škola Trhanov 2020
přednáška v úterý 21.července 2020

Audio archiv:
MS OneDrive – https://1drv.ms/u/s!AtfVHBUaX04RgeplfJfzoFYupHensw?e=2GTX2d

Letní biblická škola – MP3 ARCHIV 2006 – 2020

Další odkazy:

Letní biblická škola info:
www.letni-biblicka-skola.cz – Informace o Letní biblické škole (pořádá Evangelická církev metodistická)