Pavel Řepa čte z díla Karla Poláčka

hra v kuličky

Jednotlivé kapitoly:

Čte: Pavel Řepa
Zdroj: Sedmdesátka
Download: MS OneDrive