Blaze vám chudí – Petr Vaďura

Chudoba není pro autora Lukášova evangelia okrajové téma. Lukáš zdůrazňuje, že Ježíš je Syn Boží, který přišel na svět, aby zachránil všechny ty, kteří mají v životě nějaké problémy.

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy spravedlnosti“ a „Sadba Hospodinova“ k jeho oslavě.

Izajáš 61, 1-3 Jedno téma, které Lukáš zdůrazňuje, je téma chudých. Lukášův Ježíš přišel k chudým.

Co je tím úkolem, ke kterému Duch Boží Ježíše zmocnil?

Přečtěte si znovu text z Izajáše a poslechněte si kázání Petra Vaďury.

Autor: Petr Vaďura
Zdroj: NaHlubinu.net
Download: MS OneDrive