Petr Vaďura čte z eseje Václava Havla Moc bezmocných

Hrádeček

Oprostit se od zátěže tradičních politických kategorií a zvyklostí, plně se otevřít světu lidské existence a z jeho analýzy pak teprve vyvozovat politické závěry, není ovšem pouze jen politicky realističtější, ale je to zároveň i z hlediska ideálního stavu, politicky perspektivnější.

Skutečná, hluboká a trvalá proměna poměrů k lepšímu nemůže totiž dnes asi už opravdu vzejít z toho, že se prosadí, i kdyby to šlo, ten či onen, o tradiční politické představy opřený a koneckonců jen vnějškový, politický koncept. Ale bude muset vycházet víc než kdy jindy a víc, než kde jinde, od člověka, od lidské existence, ze základní rekonstituce jeho postavení ve světě, jeho vztahu k sobě samému, k druhým lidem, k univerzu.

Úryvky z knihy Václava Havla Moc bezmocných čte Petr Vaďura.

Čte: Petr Vaďura
Zdroj: Sedmdesátka Tachov | NaHlubinu.net
Download: MS OneDrive