Pavel Řepa s přáteli čtou z románu Jiřího Šotoly Tovaryšstvo Ježíšovo