Pavel Řepa seznamuje s knihami Ilji Ilfa a Jevgenije Petrova Dvanáct křesel a Zlaté tele