Rudolf Tomšů čte Karla Kosíla Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda