Prof. Jiří Holý přibližuje život a dílo básníka Konstantina Biebla