Hana Široká, Kamila Pánková a Pavel Řepa čtou ze Zpěvů staré Číny v překladu Bohumila Mathesia