Helena Pechová uvádí a Petr Vaďura čte z knihy Paula Bescheta Misie v Durynsku kapitolu o pochodu smrti, který vedl Tachovskem