Pavel Řepa nás provází dramatem Richard II. od Williama Shakespeara