Vděčnost – díkůvzdání za úrodu – Petr Vaďura

Microsoft OneDrive

Skutky apoštolů 3,1-6

  • 1Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.
  • 2Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli.
  • 3Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.
  • 4Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: „Pohleď na nás!“
  • 5Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane.
  • 6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“