Prožitek klinické smrti – vypráví Jan Boštík – ve spolupráci s Hospicem Sv.Jiří

Microsoft OneDrive

Zpráva

klinicka-smrt-12-05-2016Téměř stovka návštěvníků zavítala ve čtvrtek do klubu Sedmdesátka poslechnout si autentický příběh Honzy Boštíka. Jeho silné a hluboké vyprávění zanechalo jistě stopy v srdcích nás všech. Ukázal nám cestu a zdroj naděje, pokoje a víry. Zároveň podpořil náš hospic, přijel se svým příběhem až ze Svitav bez nároku na odměnu. A sám nás podpořil finančně i vtipnou aukční souteží, kdy se „dražili“ jím darované knížky s příslibem věnování „na přání“. Za knihu Můj příběh nám darovala 5 000 Kč paní Štiková, ale i další účastníci „dražby“ věnovali 2 250 Kč. Celková vytěžená částka se společně s dobrovolným vstupným z kasičky ve výši 5 938 Kč vyšplhala na nádhernou sumu 13 188 Kč pro hospic. Děkujeme všem!