Nedělníček 1.listopadu 2015

Svátek Všech svatých
Biblický text: Zjevení 21,1-6a a Janovo evangelium 11,1-44 

Modlitby:

 • Modleme se za všechny pěstounské rodiny v našem okolí, za děti, které v nich vyrůstají, ale především za rodiče, aby svůj úkol pěstounství zvládli.
 • Prosme za službu církve uprchlíkům. Modleme se i za sbírku šatstva.
 • Modleme se za službu mladým lidem a dětem ve sboru.
 • Modleme se za službu Lukáše a dalších křesťanů v penzionech a domovech pro seniory.
 • Modleme se za zákonodárce a dobré zákony, m.j. zákony regulující hazard a kouření v restauracích.
 • Prosme Pána, ať obyvatele této ČR vysvobozuje od xenofobie, islamofobie, rasismu a všech démonských ideologií.
 • Prosme za vystoupení FUSIONU na prezentaci zájmových činností tachovských škol.

Oznámení:

 • Dnes mimořádná sbírka na pomoc křesťanským uprchlíkům (místo sbírky na Sergeje)
 • V pondělí 2.11. se od 18 do 20 hodin koná mládež, jejíž součástí je od 19 hodin křestní přípravka.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 5.11. se od 17:30 koná setkání staršovstva.
 • Ve čtvrtek 5.11. proběhne v rámci literární čajovny vernisáž fotografické výstavy věnované pěstounským rodinám. Po té přednesou Petr a Matouš Vaďurovi dramatizaci Dívky s pomeranči od Josteina Gaardera. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek 6.11. se koná v 19 hodin biblická hodina. Po jejím skončení promítneme film Le Havre.
 • V pátek 6.11. bude kazatel od 14 do 16 hodin k dispozici v Sedmdesátce pro rozhovory. Setkání je možno domluvit i jindy na tel. 731 085 205.
 • Je možno se zúčastnit pomoci uprchlíkům, konkrétně shromažďování věcí, které jim budou dodány. Můžete-li, noste do sboru boty, teplejší oblečení a prádlo. Vše čisté a pěkné. Balte zvlášť oblečení pro děti, zvlášť pro ženy a muže. Oblečení je možno nosit i na katolickou faru v Plané. Odtud bude distribuováno přímo na srbsko – chorvatské hranice. Pán Bůh vám všem zaplať.
Share on facebook
SDÍLET