Nedělníček 4.října 2015

Téma bohoslužby: World communio
Text kázání: Efezským 3,1-19

Modlitby:

 • Modleme se za pokoj Jeruzalému a všemu lidu Staré smlouvy. Modleme se za mír v Izraeli i za pokojné vyřešení všech napětí, která zatěžují vztahy Izraelců a Palestinců.
 • Modleme se za všechny metodistické sbory ve světě, za jejich duchovní stav, za jejich věrnost Kristu a jeho evangeliu. Modleme se za to, aby křesťané, kteří se hlásí k metodistické církvi, byli vždy nositeli Kristovy lásky, odpuštění a tolerance.
 • Modleme se i za všechny ostatní církve. Modleme se za církev katolickou i pravoslavnou, modleme se za všechny křesťany, kteří žijí v oblastech, kde je válka nebo teror.
 • Modleme se za UMCOR a všechny další humanitární organizace, které zřizují církve. Přimlouvejme se za jejich těžkou službu, za to, aby jejich pracovníci rozpoznali, kde je Pán chce mít. Modleme se za dostatek peněz pro tuto službu.
 • Prosme za všechny představitele metodistické církve, za biskupa Patricka Streiffa, za našeho superintendenta Petra Procházku i za všechny, kdo v církvi nesou odpovědnost za nějakou službu.

Oznámení:

 • V pondělí 5.10. se od 18 do 20 hodin koná mládež. Její součástí je křestní přípravka. Zájemci o křest, hlaste se u kazatele.
 • Ve středu jsme zváni na pravidelnou modlitební hodinu. Začátek v 17:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 8.10. se budeme v rámci literární čajovny zabývat imperiální politikou Ruska. Petr Vaďura bude číst z knihy Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity a z knihy Andrzeje Nowaka Impérium a ti druzí. Občerstvení 18:30, začátek v 19 hodin. Vstup volný.
 • V pátek 9.10. se koná od 19 do 20 hodin biblická hodina, na které studujeme Markovo evangelium. Zváni jsou všichni zájemci.
 • V pátek 9.10. se ve 20 hodin sejde v Sedmdesátce pánská skupinka. Všichni muži každého věku jsou zváni. Tématem bude duchovní život muže, inspirací je kniha Richarda Rohra Cesta divokého muže (Úvahy o mužské spiritualitě). Součástí večera je i občerstvení.
 • V pátek 9.10. bude kazatel v Sedmdesátce k dispozici pro rozhovory od 14 do 16 hodin. Setkání je možno domluvit i na jiný den – 731 085 205.
 • V prostorách sboru byla instalována konstrukce pro umisťování výtvarných děl. Jako první je zde benefiční výstava na podporu mobilního hospice. Jedná se o způsob, jakým tento projekt podpořili různí malíři a výtvarníci. Sbor jako partner hospice výstavu zaštiťuje. Součástí propagace a podpory hospice je i prodejní výstavka výrobků.
Share on facebook
SDÍLET