Rudolf Tomšů čte esej Maxe Kašparů Co se stalo s naší dobou?