Slavnost Všech svatých a vzpomínka na zesnulé – Petr Vaďura

kázání 2.listopadu 2014