Petr Vaďura čte z knihy ukrajinského spisovatele Michajla Kocjubynského povídku On přichází