Petr Vaďura čte z knihy Michaila Prišvina Okouzlený poutník