Žalm 19 – Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou

Microsoft OneDrive