Žalm 18, 1-20 – Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo

Microsoft OneDrive