Žalm 17 – Hospodine, slyš při spravedlivou.

Microsoft OneDrive