Žalm 16 – Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Microsoft OneDrive
 • 1Pamětní zápis ; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
 • 2Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“
 • 3Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím , těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:
 • 4„Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy . Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty.“
 • 5Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine .
 • 6Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!
 • 7Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.
 • 8Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
 • 9Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,
 • 10neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.
 • 11Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
TOPlist