Žalm 14 – Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není“

Microsoft OneDrive
  • 1Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není.“ Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
  • 2Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli .
  • 3Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
  • 4Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti , kdo Hospodina nevzývají,
  • 5že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh.
  • 6Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště.
  • 7Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.
TOPlist