Žalm 14 – Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není“

Microsoft OneDrive