Zápas v Getsemanské zahradě

Milan Mrázek: Hodiny, které změnily svět 2 – Zápas v Getsemanské zahradě (Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě odhaluje, co je smyslem jeho utrpení.)