Poslední večeře Ježíše s učedníky

kázání 23.března 2014 – Milan Mrázek: Hodiny, které změnily svět 1