Jak číst Bibli 2

kázání 9.března 2014
mluví Vladimír Pech