Žalm 8 – Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Microsoft OneDrive
  • 1Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Davidův.
  • 2Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
  • 3Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
  • 4Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
  • 5Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
  • 6Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
  • 7Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
  • 8všechen brav a skot a také polní zvířata
  • 9a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora , který se prohání po mořských stezkách.
  • 10Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
TOPlist