To snad po mně nemůže Bůh chtít

aneb Strašná zkušenost proroka Izajáše

kázání 12.ledna 2014
mluví Petr Vaďura