Žalm 2 – Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?

Microsoft OneDrive