Žalm 1 – Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků

Microsoft OneDrive